Pouring out Milk

Eget projekt ind i inSPIRe

Har du et samarbejdsprojekt som allerede har et formelt ophæng i form af en samarbejdsaftale eller administrations-setup eller er du ved at indgår i en ansøgning hvor inSPIRe som platform kan bidrage med projektstyring, procesfacilitering eller videnspredning så er der mulighed for at lægge projektet i regi af inSPIRe. 
http://www.inspirefood.dk/samarbejde/eget-projekt
21 APRIL 2018