Flowers

Sådan gør du

Kriterier for oprettelse af demoprojekter  
  • Minimum 2 virksomheder og 1 videninstitution skal medvirke  
  • GTS-instituttet i projektet leder og koordinerer innovationsaktiviteten
  • Demoprojektets samlede økonomiske omfang svarer til mellem 50-300.000kr.  
  • Indsatsen fra virksomheden lægges typisk i et antal timer, der mindst skal svare til det antal timer, som GTS-institutterne bidrager med  
  • Forløbet må ikke have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder 
  • Demoprojektet skal ansøges og godkendes af inSPIRes GTS-gruppe og Managementgruppe.  

Sådan gør du

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne med inSPIRes innovationsaktiviteter, kontakt inSPIRes sekretariat eller en af følgende GTS-repræsentanter: 

http://www.inspirefood.dk/samarbejde/demoprojekt/saadan-goer-du
21 JUNI 2018