Cookies

Deltag i samarbejdsprojekter

Ønsker du at indtræde som ny partner i eksisterende inSPIRe projekter

Kontakt inSPIRes sekretariat og hør nærmere om mulighederne.
Du kan også tage kontakt til inSPIRes samarbejdspartnere, projektledere, forskere eller GTS-institutter. Se inSPIRes samarbejdspartnere. Din virksomhed/institution vil efterfølgende modtage et invitationsbrev.

Ved indtrædelse i inSPIRe vil sekretariatet kontakte dig om følgende:
Udfyldelse indmeldelsesblanket
Underskrivelse af samarbejdsaftalen

http://www.inspirefood.dk/samarbejde/deltage-i-samarbejdsprojekt
21 APRIL 2018