Strawberries

Deltag

Har du/din virksomhed/institution behov for at

•   Få løst problemer / udfordringer
•   Finde partnere (forskere eller industri) til projektsamarbejder m.v.
•   En lettere & hurtigere opstart af samarbejdsprojekter
•   Sætte fyrtårne med henblik på at løse samfundsudfordringer & skabe vækstmuligheder
•   Øget mulighederne for forbedredt funding af forsknings- og innovationsprojekter
•   Understøtte et teknologi push med consumer pull
•   Sprede resultater & viden – m/særlig fokus på innovation
•   Stimulere et projektersamarbejde med større entreprenørship fokus

Du og din virksomhed/institution kan deltage på forskellige niveauer i inSPIRe.
Fra modtagelse af et Nyhedsbrev til aktiv deltagelse i større og længerevarende samarbejdsprojekter.

inSPIRes innovationaktiviteter tager afsæt i platformens temaer og de 16 forsknings- og innovationsprojekter - se her.

Målet med innovationsaktiviteter (workshops, temamøder, demoprojekter)

•      Forbedret produktivitet og effektivitet i virksomheder
•      Adgang til relevant forskningsbaseret viden
•      At teste ideer, modeller, målemetoder m.v. (proof of concept) i mindre skala (demoprojekt)
•      Sætte gang i nye forsknings- eller innovationsprojekter
•      Skabe interne og eksterne netværk relateret til inSPIRes aktiviteter
•      Synliggøre forsknings- og innovationsemner og matche partnere inden for disse

http://www.inspirefood.dk/samarbejde
21 APRIL 2018