Winescan

Kvalitetsoptimering af dansk vin med Winescan

Fokus på at forbedre kvaliteten af professionelt produceret dansk vin.

AgroTech undersøger i et demoprojekt i inSPIRe, hvordan syresammensætningen og syremængde kan benyttes som styringsværktøj til bedre kvalitet af vin og hermed bruges til at styre udbyttemængden af druefrugt produceret til vinfremstilling.

Dyrkning af druer og fremstilling af vin er i Danmark et relativt ungt erhverv. Men erhvervet er i rivende udvikling, og flere danske vine har vundet internationale priser. Dog er produktionen stadigt meget begrænset, og ofte er der tale om hobbyvirksomhed. Flere avlere er i gang med at udvide og professionalisere produktionen, og de har ambitioner om at hæve kvalitetsniveauet betydeligt.

Udviklingsperspektiver
For at sikre en ordentlig kvalitet af vin, er der brug for en forbedret processtyring, en forbedret produktionsovervågning og en bedre kvalitetskontrol. Et avanceret måleudstyr, Winescan, er et apparat, som kan måle omkring 16 forskellige kvalitetsparametre i vin og most ved kun én analyse. Erhvervet er i stor udvikling, og en forbedret kvalitet vil gøre afsætningsmulighederne for produkterne meget bedre. En bedre indsigt i kvalitetsparametre vil også kunne betyde færre procestekniske fejl, og dermed et mindsket spild af druer og vin. Samlet set vil der ske en øget professionalisering af branchen.

Fakta om projektet
Projektet er et demoprojekt i inSPIRe og ud over AgroTech og Københavns Universitet er de deltagende virksomheder: Domain Aalsgaard, Dansk Vincenter, Frederiksborg Vin og Annisse Vingård.

Projektet er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation under Videnkuponordningen. En videnkupon er et tilbud, der giver SMV’ere adgang til at købe rådgivning, sparring og uddannelse for op til 100.000 kr. på en videninstitution, for eksempel et GTS-institut som AgroTech.

Læs mere 
Om videnkuponordningerne samt tilbudskriterier på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside.  
Læs mere om muligheder for demoprojekter i inSPIRe   

http://www.inspirefood.dk/projekter/innovationsresultater/winescan
21 JUNI 2018