Visuel sporing

Visuel sporing af kødudskæringer på slagterierne

Sporing ved hjælp af billedanalyse kan i fremtiden afløse slagteriernes traditionelle sporingsmetode. Ph.d. Anders Boesen Lindbo Larsen præsenterede resultater fra et inSPIRe-projekt på et pitch-træningsseminar, hvor repræsentanter fra fødevarevirksomheder, brancheorganisationer og GTS-institutter gav feedback på pitchenes indhold og form.

211 svinekamme blev fotograferet to gange med én dags mellemrum. Fotograferingen simulerede et rigtigt slagteri ved også at ændre på lysforhold og ved at skære kødstykker af kammen under fotografering nr. 2. Efterfølgende blev fotografierne af svinekammene analyseret, og resultaterne var overbevisende. Alle svinekamme blev genkendt alene på baggrund af deres udseende.

Fordelen ved at bruge den visuelle genkendelse til at spore kødudskæringer er, at identifikationen foretages direkte ud fra produktet og ikke f.eks. en RFID-chip (Radio Frequency IDentification-chip), som skal inkorporeres i kødproduktet og identificerer via radiobølger. Svagheden ved visuel genkendelse er at de emner, der skal spores, skal udvise en tilpas grad af unikhed i deres udseende før computeren kan skelne mellem dem.

Den visuelle identifikation vil, når det er færdigudviklet til stordrift, have færre fejl og tilbyde større fleksibilitet end de systemer, som slagterierne benytter i dag. Der forestår stadig et udviklingsarbejde, og vision-teknologien er nu modent til større opgaver, der kræver mere end traditionel billedanalyse.

Ph.d. Anders Boesen Lindbo Larsen, DTU Compute, bidrager til forskningen i visuel sporing i et projekt der er tilknyttet inSPIRes Projekt nr. I-2: ’Control & Surveillance of Automated Production Steps’ sammen med TI-DMRI, DTU Fødevareinstituttet, DTU Compute, Danish Crown og Tican.

Pitch-træning satte fokus på vision-teknologien
Ph.d. Anders Boesen Lindbo Larsen, DTU Compute, deltog i inSPIRes pitch-træningsseminar i foråret 2013, hvor han sammen med andre i inSPIRes projekter holdt korte taler med viden og resultater fra de enkelte projekter.

Talerne, også kaldet pitches, varede 4-7 minutter og blev præsenteret for et panel bestående af repræsentanter fra fødevarevirksomheder, brancheorganisationer og GTS-institutter. Panelet gav feedback på talernes indhold og form i forhold til forskningsprojektets innovative og markedsmæssige perspektiver, samt formidlingen af emnet set med målgruppens øjne.

”Pitch-træningen var en god mulighed for at kommunikere mit arbejde ud til ikke-fagfolk. Det er altid en sund øvelse at anskue sit projekt fra en vinkel forskellig fra forskningen. Med panelets feedback er motivationen bag projektet gjort mere klar”, siger Anders Boesen Lindbo Larsen.

Læs mere
Læs mere om projektet på inSPIRes hjemmeside: Projekt nr. I-2: Control & Surveillance of Automated Production Steps

Kontakt
Har du forslag eller ideer til samarbejde med andre virksomheder og videninstitutioner indenfor billedanalyse, er du meget velkommen til at kontakte inSPIRe.

http://www.inspirefood.dk/projekter/innovationsresultater/sporing-af-koedudskaeringer
21 JUNI 2018