Søeberg Plantage

Søebergs Frugtplantage

FORCE Technologys innovationstjek var startskuddet til, at Søebergs Frugtplantage på rekordtid startede en saftproduktion

Ejerne af Søeberg Frugtplantage, Dorthe og Hans Peter Søeberg, havde i længere tid gået med tanken om at etablere en saftproduktion i forbindelse med deres frugtplantage. I 2001 tilplantede de arealerne med aroniabær. Aroniabærret er forholdsvis ukendt, men undersøgelser har vist, at bærret er et af de sundeste, man kan tænke sig og det bær i verden, der har det højeste indhold af antioxidanter.

Med hjælp fra konsulenter fra FORCE Technology fik Søeberg Frugtplantage et innovationstjek, der identificerede to indsatsområder. En strategi- og markedsføringsdel og en procesteknisk del i forbindelse af opstart af en saftproduktion.

Det er kun begyndelsen
”Allerede nu sælger vi mere saft end forventet, og vi skal i gang med tilplantning, så vi kan imødegå den stigende efterspørgsel. Og det er kun begyndelsen. Vi håber på at finde en teknisk løsning, så vi kan anvende restproduktet, pressekagen, fra saftproduktionen til et nyt produkt, for der sidder rigtig mange sunde aktivstoffer tilbage i skallerne”, siger Dorthe Søeberg.

Innovationstjek er et tilbud til små og mellemstore virksomheder om teknologisk vejledning og behovsafdækning. InnovationsAgentordningen er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Læs mere
Læs hele artiklen om innovationstjekket hos Søebergs Frugplantage i FORCE Technologys Årsberetning 2012, side 29

Kontakt
For information om, hvordan du kan etablere et innovationstjek, se Forsknings- og Innovationsstyrelsens web om ordningen
For information om selve projektet, kontakt Afdelingschef Vibeke Kistrup Holm, tlf. 76 96 16 29  

http://www.inspirefood.dk/projekter/innovationsresultater/soeeberg-frugtplantage
21 JUNI 2018