Skærende værktøj

Effektiv evaluering af skærende værktøjer

En ikke-destruktiv replikametode evaluerer hurtigt og effektivt slitage af skærende værktøjer. Hver gang en kniv skal slibes, for eksempel inden for slagteribranchen, forstyrres produktionsprocessen, fordi kniven skal demonteres og produktionen standses. Det er derfor vigtigt, at man optimerer slibningen, og at man kun sliber, når slitagen har gjort det nødvendigt. Med denne metode er det muligt at udføre slitagemålinger uden at demontere kniven og uden at forstyrre produktionsprocesserne i større omfang. En af de helt åbenlyse fordele ved at anvende sådanne metoder til evaluering af skærende værktøjer er, at der skabes basis for at kunne forbedre de eksisterende skæreprocesser. Sådanne forbedringer vil kunne medføre store besparelser for virksomhederne.

Hovedformålet med projektet er at opnå bedre forståelse for, hvordan knive belastes og slides under procesbetingelser, således at man på sigt vil kunne forbedre anvendte skæreprocesser. Gennem den nyudviklede ikke-destruktive evalueringsmetode, kombineret med forstudier af kendte teknologier, materialer, metoder og skæreprocesser, bliver der i inSPIRe-projektet skabt en solid basis for fremadrettet at kunne optimere materialevalg og knivgeometri til givne skæreprocesser. Desuden skabes der basis for at kunne udvikle de redskaber og innovative løsninger, der er behov for i den danske fødevarebranche for at kunne stå stærkt i konkurrencen på det globale marked i fremtiden.

I øjeblikket er projektet i de indledende faser, som danner selve grundlaget for at kunne bidrage til nye metoder inden for flere typer fødevarevirksomheder. For det er ikke kun inden for slagteribranchen, at potentialet er stort, men generelt inden for alle fødevarevirksomheder, der benytter skærende værktøjer i produktionsprocessen. Forbedringspotentialet er for eksempel også betydeligt i forbindelse med osteproduktion i mejeribranchen, eller i virksomheder der bearbejder frugt og grønt.

Læs mere: 
Projekt nr. 1-4. Improved cutting operations in food processing.

Deltagere i projektet:
Forskere:
Carsten Jensen, DMRI, Marcel Somers, DTU, Seunghwan Lee, DTU, Leonardo de Chiffre, DTU og Lisbeth Hilbert, FORCE

http://www.inspirefood.dk/projekter/innovationsresultater/skaerende-vaerktoejer
21 JUNI 2018