Opskæring af svin

Kommunikation om opskæring af svin

På en computerskærm vises et 3D-billede af et halvt svin. Computeren er tilsluttet en pen og en løftestang, og med pennen kan man ’skære’ i 3D-billedet af svinet. Når pennen kommer i kontakt med grisen, giver den modstand. Man kan fysisk fornemme grisens overflade, via pennen.

Pennen og løftestangen er et såkaldt haptisk feedback-værktøj, der tilsammen med 3D-billedet, giver en unik interaktionsmetode til at skære i et svin. Ph.d.studerende Lasse Farnung Laursen, DTU Informatik, lægger i foråret 2012 sidste hånd på det haptiske feedback-værktøj, hvis primære formål er at effektivisere kommunikationsprocessen mellem slagterier og kunder om, hvordan svinet skal skæres. Værktøjet er udviklet i samarbejde med DMRI som har medfinansieret projektet.

”Jeg er ikke i tvivl om, at en mere effektiv kommunikationsproces omkring udviklingen af et kødprodukt, kan forkorte udviklingsprocessen. Det haptiske feedback-værktøj skal gøre kommunikationen om produktet både nemmere og hurtigere, for at holde Danmark konkurrencedygtigt i en meget kompetetiv branche”, siger Lasse Farnung Laursen.

I dag foregår kommunikationen bl.a. via ringbind med billeder af kødprodukter, imellem sælger og kunde. Det gør kommunikationsprocessen langsommelig, da billederne ikke absolut svarer til kundens behov for, hvordan kødstykkets tykkelse og afstandene mellem fedtvæv, muskelvæv og knogler skal være.

”Derfor kan værktøjet være en stor hjælp, da repræsentanten fra slagteriet kan sidde sammen med kunden og skære i svinet for at finde frem til den optimale udskæring. Fra blot at tale om, hvordan man kunne tænke sig, at kødstykker skal se ud, er fordelen med værktøjet, at man fremover skærer de præcise kødstykker ud, mens man taler om dem”, siger Lasse Farnung Laursen.

Tendensen går mod mere bevidste kunder og forbrugere, der har særlige ønsker til udskæringerne og derfor stiller individuelle krav til det kød, de køber. De ønsker har både forskningsmiljø og slagterier lyttet til og et af resultaterne er bl.a. det haptiske feedback-værktøj.

inSPIRe er involveret i et lignende projekt med billedanalyse.
Læs mere her: Projekt nr. I-2 Control & Surveillance of Automated Production Steps Kontakt inSPIRe og hør nærmere om mulighederne med billedanalyse for din virksomhed.

http://www.inspirefood.dk/projekter/innovationsresultater/opskaering-af-svin
21 JUNI 2018