Dorthe Lynnerup

Til kamp mod spild af frugt og grønt

Interview blandt 38 producenter i frugt og grøntindustrien gav entydige svar. Branchen har brug for viden til at reducere udgifter til køling og til spild på kølelager og i produktionen.

Forestil dig et lastvognstog fra Aalborg til den tyske grænse fyldt med frugt og grønt. Mængden af frugt og grønt i lastvognstoget svarer til den mængde der hvert år går til spilde i detail- og produktionsleddet i Danmark – eller det samme som 368.000 kg frugt og grønt. Halvdelen går til spilde i detailbranchen og den anden halvdel i produktionen hos primærproducenten. Produktionstabet hos primærproducenter udgør 400 mio.kr.

Køling og spild er de største problemer
I inSPIRe projektet ”Optimering af frugt og grønt kæden” har man interviewet 38 primærproducenter i frugt og grøntindustrien for at finde ud af, hvor producenterne især har brug for ny viden til at reducere det enorme spild. Og svarerne fra primærproducenterne var entydige. De havde brug for løsninger til at reducere udgifter til køling og til at minimere spild i selve produktionen, for eksempel at minimere mængden af beskadigede kartofler under opgravningen.

Demoprojekter identificerer producentens behov
Der er et kæmpe udviklingspotentiale for at reducere udgifterne hos producenterne og i projektet går man først og fremmest efter at høste de lavthængende frugter som at identificere utilstrækkelig isolering, utidssvarende kølemaskiner og muligheder for at benytte vind, jord og solenergi.

Vi efterlyser samarbejdspartnere til demoprojekter
Projektet efterlyser derfor flere, der vil indgå i demoprojekter og få identificeret udviklings- og teknologibehov netop inden for kølelagring af frugt og grønt. Således vil vi få testet de bedste og nyeste teknologier til køling af frugt og grønt og samtidig bevarer råvare kvaliteten – og på denne måde minimere spildet.

Pitch-træning skærper formidlingen
Projektleder Dorthe Lynnerup, AgroTech, deltog i inSPIRes pitch-træningsseminar, hvor hun på projektets vegne præsenterede de innovative perspektiver. Der blev afholdt to pitch-træningsseminarer for partnere i inSPIRe i foråret 2013 i henholdsvis Aarhus og Lyngby. Repræsentanter fra projekterne holdt korte taler, også kaldet pitches, på 4-7 minutter foran et panel bestående af repræsentanter fra industrien og, brancheorganisationer.

Panelet gav feedback på talernes indhold og form i forhold til forskningsprojektets innovative og markedsmæssige muligheder samt formidlingen af emnet set med målgruppens øjne.

Læs mere
Projekt nr. I-5 Optimising Product Quality throughout the Distribution Chain for Fresh & Semi-processed Fruits and Vegetables

Deltagere i projektet: AgroTech, DTU Fødevareinstituttet, Aarhus Universitet og Landbrug & Fødevarer.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Dorthe Lynnerup, tlf. 87 43 84 80

Har du forslag, ideer eller vil du høre mere om samarbejdsmuligheder i inSPIRe med virksomheder og videninstitutioner, er du velkommen til at kontakte platformmanager Jakob Neimann.

http://www.inspirefood.dk/projekter/innovationsresultater/mod-spild-af-frugt-og-groent
21 JUNI 2018