Mindre madspild

Mindre madspild gør økologi muligt

Bæredygtig bespisning kan mindske madspild samtidig med, at der bliver råd til økologiske råvarer.

Det koster penge at satse på økologi og derfor er reduktion af madspild aktuelt, da det giver besparelser og luft i økonomien til for eksempel at købe økologiske råvarer. Randers Regnskov er et godt eksempel på, hvordan man med relativt enkle midler, kan reducere madspildet betragteligt og på den måde frigøre midler til andre tiltag.

Virksomheder med fokus på bæredygtighed kan med fordel også se på, hvordan deres køkken kan reducere mængden af mad, der går til spilde. Det kan frigøre resurser til andre tiltag og projekter, som kan understøtte virksomhedens profil og drift.

Køkkenchef Henrik Pedersen, Randers Regnskov, er manden, der i det daglige sørger for at mindske spildet i køkkenet i Randers Regnskov. Køkkenet bespiser årligt ca. 150.000 ud af Regnskovens 300.000 gæster, foruden dagligt at sørge for, at de godt 100 medarbejdere får god mad både til morgen og til frokost. Randers Regnskov blev i 2011 opfordret til at deltage i AgroTechs madspildsprojekt: Bæredygtig bespisning.

http://www.inspirefood.dk/projekter/innovationsresultater/mindre-madspild-og-oekologi
21 JUNI 2018