Horisontale aktiviteter

Fagområdet Horisontale aktiviteter

I inSPIRe er kunde- og forbrugerpræferencer integreret som en horisontal aktivitet i projekterne, bl.a. med henblik på at afdække etiske forhold ved introduktion af ny teknologi og nye fødevarer.

Din virksomhed får viden om konsumenter, forbrugerønsker, opfattelse af fødevarer og fødevareteknologi, trends inden for etiske parametre, bæredygtighed m.v. På den måde er inSPIRe med til at sikre høj grad af værdiskabelse hos forbrugeren og en accept af den teknologi, der benyttes til nye produktionsmetoder, processer og produkter.

Kontakt

Klaus Grunert
Professor

AU, MAPP
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Direkte: 87 16 50 07

http://www.inspirefood.dk/projekter/horisontale-aktiviteter
21 JUNI 2018