Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftalen sikrer et effektivt samarbejde mellem forskning og industri, og at resultater fra fødevareforskningsmiljøer hurtigere kan bringes i anvendelse i både store og små virksomheder.

Samarbejdsaftalen kan downloades som pdf (engelsk)
Side 27 i Samarbejdsaftalen til underskrift af nye partner

Kort udgave af Samarbejdsaftalen på dansk kan downloades som pdf

http://www.inspirefood.dk/om-inspire/samarbejdspartnere/samarbejdsaftale
21 JUNI 2018