Cheese and butter

Netværk

Hver af de tre faglige områder i inSPIRe: Produktion, Proces og Produkt er understøttet af selvstændige interne netværk.

Produktions netværk – kontaktperson Rie Sørensen, DMRI
Proces netværk – er under etablering
Produkt netværk - Molekylær funktionalitet

Kontakt inSPIRe sekretariatet for oplysninger om de forskellige netværk.  

Medlemmer i netværk er typisk videnspersoner fra universiteter og GTS institutter samt virksomhedsrepræsentanter.  

Formålet med disse netværk er følgende:  

1)   At drive et forum for forsknings- og innovationsudveksling
2)   Formidling og diskussion af nye viden og opsamling af ideer til ny forskning
3)   At drive en fælles ressourceplatform for faglige input til inSPIRe innovationsaktiviteter
4)   At synliggøre inSPIRe og partnerne i inSPIRe  

Netværksaktiviteter omhandler eksempelvis  

  • Gennemføre projekter til identifikation af udviklings- og teknologibehov i industrien
  • Afholdelse af faglige temamøder, workshops, konference og temadage   

    Igangsætte demoprojekter mellem industrien, universiteter og GTS institutioner.
  • Anden form for videnformidling via eks. inSPIREs hjemmeside og evt. nyhedsbrev 
  • Tage initiativ til nye ansøgninger til forsknings- og innovationsprojekter. 
http://www.inspirefood.dk/om-inspire/netvaerk
21 JUNI 2018