inSPIRe Innovation Loop – forskning og viden skræddersyet til industrien

inSPIRe har udviklet et ’Innovation Loop’, iiLoop, som sikrer en markedsmæssig værdiskabelse af forskning- og industrisamarbejde i fødevarebranchen.

Videndeling mellem forskning og industri er en forudsætning for, at der kan skabes innovation i fødevarebranchen. Derfor skal forskning, der skabes på videninstitutionerne, og viden og erfaring, der er i industrien, matches og tænkes ind i et Innovation Loop, iiLoop, med fokus på den markedsmæssige værdiskabelse.

”Med et markedsorienteret fokus på forskningen får vi identificeret den viden og de resultater, som kan skabe værdi i en større industri- og samfundskontekst. Forskerne bliver bragt tættere på nye potentielle partnere, de får synliggjort deres projekter gennem populærvidenskabelig formidling, og deres chancer for at havne i næste større projektkonsortium, f.eks. INNO+ partnerskab, bliver større”, siger platformmanager Jakob Neimann.

Ny model for innovation med fokus på markedet
inSPIRe har udviklet Innovation Loopet, og så kaldet iiLoop, med fokus på den markedsmæssige værdiskabelse af forskning. Loopet indeholder syv trin, der hver især beskriver og synliggør vejen fra forskning og viden over til at matche med aktører, der kan få markedsmæssig værdi af et samarbejde, finde finansiering og sidst og ikke mindst får synliggjort den innovation og formidle den nye viden, der er skabt i forsknings- og innovationssamarbejdet.  

”Vi tilbyder virksomheder et fagligt netværk indenfor forskning- og videnoverførsel. Hvis der er tale om konkrete udfordringer kan inSPIRe være med til at udpege kompetencer og muligheder med udgangspunkt i hele det danske vidensmiljø indenfor fødevareområdet. inSPIRe har en allerede godkendt samarbejdsaftale, hvilket kan minimere ressourcerne og forberedelsestiden for opstart af nye projekter - til glæde for både forskning og industri” udtaler Jakob Neimann. 

Nedenfor kan du læse en beskrivelse af inSPIRes Innovation Loop

iiLoop

 

inSPIRes Innovation Loop, iiLoop, beskriver faserne i den markedsmæssige værdiskabelse af forsknings- og industrisamarbejde i fødevarebranchen. Modellen er skræddersyet med det formål at bringe forskning og viden ud i industrien.

1. Forskning og viden – fokus på virksomheders behov
Ny eller eksisterende forskningsviden skal løbende granskes og synliggøres af bl.a. et Facilitation Board, med henblik på at se nye muligheder, anderledes værdiskabelse eller alternative applikationsområder. inSPIRe har etableret Facilitation Board’et, som består af industrifolk, forskere, entreprenører og forretningsudviklere, som vil arbejde på at se nye perspektiver i forskningsresultater. Læs for eksempel om projekt II-2 ’Applying PAT for optimization of water management’, som har identificeret nye muligheder for viden i dette projekt indenfor: Membranteknologi og CIP-anlæg.  

2. Storyline beskriver potentialer
Nye og værdiskabende muligheder af forskning og viden skal synliggøres under en overskrift, en storyline, som er let at kommunikere og ”markedsføre” til industrien. For eksempel kan en storyline til Projekt II-2 ’ Applying PAT for optimization of water management lyde: ”Reducerede omkostninger og optimering af drift af membraner og CIP anlæg”. 

3. Markedsværdi af viden skal synliggøres
Markedsværdi eller forretningspotentialet af ny viden skal synliggøres, om muligt ved grove estimater. Det skal være let for en virksomhed at forholde sig til, om en given viden er relevant. For eksempel kan markedsværdien for projekt II-2 ’Applying PAT for optimization of water management’ kort beskrives sådan her: ”Reduceret vand- og kemikalie forbrug, reduceret energiforbrug samt øget lifetime på membraner”.

4. Aktører og virksomheder identificeres
Aktører og virksomheder i den værdikæde som ny viden er generet for, skal identificeres. Det skal inbefatte de aktører og virksomheder, som kan få markedsmæssige gevinster af et forsknings- industrisamarbejde. For eksempel er disser aktører og virksomhedstyper identificeret for projekt II-2 ’Applying PAT for optimization of water management’: Udstyrsleverandører af membran og CIP anlæg, projekteringsvirksomheder, virksomheder som anvender membraner, producenter af rengøringsmidler, udviklere af membrananlæg m.v.

5. Match mellem aktører og arrangementer
Sammen aftaler vi formen pået match-arrangement mellem de identificerede aktører og virksomheder. Navngivne virksomheder og personer kontaktes og inviteres personligt og vi indhenter specifikke ønsker og ideertil arrangementet eller nye aktører. Der skal være tydeligt fokus på, at arrangementer handler om: Formidling af ny viden og udveksling af viden mellem aktørerne. For virksomhederne handler det ikke om salg, og for forskerne handler det ikke om opstart af nye projekter. Disse elementer kan komme efterfølgende.

6. Finansiering af nye initiativer
Den ny viden og kontakt med andre aktører kan skabe ønsker og ideer til opfølgende aktiviteter, f.eks.: demonstrationsstudier, proof of concepts eller igangsætning af nye projekter. Finansiering af nye initiativer kan skaffes via aftaler mellem flere aktører igennem værdikæde (co-creation), eller om muligt via ny funding. Se eksempel med et arrangement om membraner, som inSPIRe holdt sammen med BIO-Value d.9. april 2014: BIO-Value SPIR indenfor bioraffinering har udisponerede midler, som kan søges som 50% medfinansiering til innovationsprojekter indenfor dyrkning, separering og konvertering af biomasse til højværdi produkter, f.eks. membraner til immobilisering og recirkulering af enzymer (kriterier herfor kan finde på biovalue.dk).

7. Innovation og forskning og evt. nye projekter
I mødet og matchet mellem virksomheder og forskning skal ny viden formidles og integreres i industrien, og hermed skabe mulighed for innovation.  Det er også muligt at matchet kan skabe udgangspunkt for at sætte gang i nye forskningsprojekter. 

 

Det får forskerne i inSPIRe

  • Nye industripartnere og SMV’ere til eksisterende/nye projekter.
  • Mulighed for at eksponere projekter gennem populærvidenskabelig formidling.
  • Mulighed for at holder seminarer, som er afstemt mellem forskningsfokus og industribehov.
  • Hjælp til lobbyarbejdet for at få forskere ind i nye projektkonsortier, f.eks. INNO+partnerskab.
  • Ret til at bruge inSPIRes allerede godkendte samarbejdsaftale, som kan bruges til hurtigt at sætte gang i nye projekter.
  • Mulighed for at placere nye projekter i inSPIRer- Projekter er forskernes indgangsbillet til inPIRe, og det løbende ”kontingent” er de allerede eksisterende statusrapporter, dvs. ingen ekstra administration.

Det får virksomheder i inSPIRe

  • Adgang til at deltage i faglige vidensnetværk.
  • Vejviser til løsningmuligheder og personer indenfor universiteter og vidensinstitutioner.
  • Facilitering af projektmodeller for samarbejde med forskningen, med fokus på hurtigere værdiskabelse.
  • Adgang til at deltage i allerede kørende forskning – og innovationsprojekter (se inSPIRe hjemmeside).
http://www.inspirefood.dk/om-inspire/inspire-innovation-loop
21 JUNI 2018