Indvielsen af NIC hos DI

Om NIC

Forskning og innovationsprojekter i NIC

NIC er et samarbejde mellem virksomheder, uni­versiteter, brancheorganisationer og myndigheder indenfor ingrediensområdet.

Kompetencer og behov synliggøres i NIC, og match mellem industri og forskning skal styrke samarbejdet og muligheder for konkrete projekter.

Samarbejdet i NIC skal styrke forskning, innovation og uddannelse og øge den danske ingrediensbranches konkurrenceevne.

NIC etableres som et center uden mure, og associeres administrativt og strategisk til forsknings- og innova­tionsplatformen inSPIRe.

 

http://www.inspirefood.dk/nationalt-ingredienscenter/om-nic
23 SEPTEMBER 2017