Spegepølse

Innovation

Innovation
– handler om fokus på:

Identificering af tema- og fokusområder med behov for videnløft og videndeling mellem virksomheder og mellem virksomheder og videninstitutioner. Planlægning og afholdelse af innovationsarrangementer for hele værdikæden, med fokus på slutforbruger: samarbejde, videndeling, spin-out-virksomheder, patenter, nye mindre projekter, proof of concept, inSPIRe iiLoop. Synliggørelse af partnere, netværk, pilot plants m.v. med tilknytning til ingrediensområdet.

Download Jakob Neimanns præsentation fra NIC indvielsen d. 17. sept.

Innovation - kortlægning og muligheder 

Kontakt

Anders Permin
Chefkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
61 61 15 61
http://www.inspirefood.dk/nationalt-ingredienscenter/innovation
23 SEPTEMBER 2017