Nationalt IngrediensCenter

Powder

Virksomheder, universiteter og brancheorganisationer samarbejder om at styrke uddannelse, forskning og innovation.  Formålet er at fastholde og udvikle den danske konkurrencesituation indenfor ingrediensområdet. Det skal ske ved at styrke kompetenceudvikling i uddannelser, sikring af højt specialiseret arbejdskraft, fremme forsknings- og innovationssamarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner og ved at stimulere spin-outs. 

Kalender  Alle

http://www.inspirefood.dk/nationalt-ingredienscenter
23 SEPTEMBER 2017