Produktion

Søjle I, Produktion

inSPIRe styrker din virksomhed ved at udvikle fremtidens fødevareproduktionskæde. Ud fra teoretisk håndtering af komplekse produktionsdata udvikler vi simple modeller. Modellerne styrer produktionsprocesser med henblik på at øge fleksibiliteten samt øge kvaliteten af slutprodukter og optimere ressourceforbruget.

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
40 25 12 22
http://www.inspirefood.dk/Projekter/Produktion
21 JUNI 2018