Proces

Søjle II, Proces

inSPIRe udvikler procesanalytisk teknologi til optimering af kvalitet, energi og vandforbrug. Gennem design af produktionsprocesser, og typisk ved brug af sensorer, skabes en real-time processtyring. Herigennem opnås en sikkerhed for slutproduktkvalitet, som traditionelt er blevet styret af retrospektiv proceskontrol og dermed risioko for spild.

http://www.inspirefood.dk/Projekter/Proces.aspx
27 SEPTEMBER 2016