Table

Om inSPIRe

inSPIRe er en åben og strategisk Public-Private platform for innovation og forskning. Platformen har til formål at forbedre den danske fødevaresektors produktivitet og globale konkurrencedygtighed.

inSPIRe fokuserer på at initiere og koordinere aktiviteter inden for industrirelevante områder, hvor universiteter, GTS institutter, fødevarevirksomheder, leverandører og brancheorganisationer kan gøre en forskel ved at samarbejde om forskning, innovation, uddannelse og effektiv formidling af resultater.

inSPIRe fokuserer på tre temaer, der kan udvikles og udvides:

/upload/sites/inspire/dot_orange.jpg Procesteknologisk udvikling af fremtidens fødevareproduktionskæde
/upload/sites/inspire/dot_orange.jpg Anvendelse af procesanalytisk teknologi til optimering af kvalitet, energi og vandforbrug
/upload/sites/inspire/dot_orange.jpg Forbedret fødevarekvalitet ved kontrol af molekylær funktionalitet
 
Kunde- og forbrugerpræferencer integreres som en tværgående aktivitet gennem alle temaerne bl.a. med henblik på at afdække etiske forhold ved introduktion af ny teknologi og nye fødevarer.

Temaerne er udvalgt på basis af prioriterede indmeldinger fra danske industrivirksomheder og de identificerede excellente forskningsmiljøer i LMC.

inSPIRe anvender en iterativ proces med hurtig videnformidling og implementering af forskningsresultater, med henblik på at skabe innovation i de deltagende virksomheder. Virksomhederne giver feedback til forskningen og er på den måde med til at påvirke forskningsindsatsen og innovationsprocessen.

Det er inSPIRe’s mål, at platformen i 2017 har etableret sig som et permanent koncept for samarbejde, forskning og udvikling.

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation står bag initiativet og bevillinger til inSPIRe. Industri og fonde bidrager til ligeledes med bevillinger til inSPIRe.

Bevillingerne løber over en femårig periode, og det er inSPIRes mål at inSPIRe-platformen i 2017 har etableret sig som et permanent koncept for samarbejde, forskning og udvikling.

DKK 126 mio., fem universiteter og fem GTS-institutter

http://www.inspirefood.dk/Om-InSPIRe
25 MAJ 2018