Fiskeolie

Forskning

Forskning
– handler om fokus på:

Koordinering og fælles projektansøgninger til danske og internationale forskningsprogrammer og forskerskoler. Definering af forskningstemaer og fokusområder for fælles indsatser. Lobby-arbejde for afsættelse af midler til strategiske forskningsprogrammer indenfor ingredienser til fødevarer og foder. Facilitering af brede prækompetetive forskningssamarbejder. Synliggørelse af forsknings- og innovationsprojekter samt kompetencer hos partnerne.

Download Egon Bech Hansens præsentation fra indvielsen af NIC d. 17. sept.

Forskning - kortlægning og muligheder (pdf)

Kontakt

Egon Bech Hansen
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 03
http://www.inspirefood.dk/Nationalt-IngrediensCenter/Forskning
23 SEPTEMBER 2017